BEANIE TY BUDDY AP AUSSIEBEAR COREANA, KIWIANA, WIRABEAR, SINGABEAR, AI, SET- 6277etatm65369-Pensioneret

K1905851 ZAP W/ DOUBEL HANDLED BAZOOKA § FILECARD 1982 GI JOE 100% KOMPLETTE blog

BEANIE TY BUDDY AP AUSSIEBEAR COREANA, KIWIANA, WIRABEAR, SINGABEAR, AI, SET- 6277etatm65369-Pensioneret

november 25, 2019 • Af Prinsesse Diana Beanie baby 1997 1st ed.no space Mint
TY AP BEANIE BUDDY SET- AI, SINGABEAR, WIRABEAR, KIWIANA, COREANA, AUSSIEBEAR

VERY RARE Jake the Duck, Ty Beanie baby, 1997 Swingtag tag og 19998 Tush tag MWBMTOnsdag i sidste uge afsatte Mette Frederiksens regeringen og alle folketingets partier undtagen Nye Borgerlige 80 millioner kroner til undsætning af de udsatte børn i Grønland.

Det er skelsættende på mindst to måder. 

For det første, fordi det forhåbentlig fører til mere effektiv assistance til børnene (også selvom sexovergrebene i Grønland er ikke nævnt direkte i forligsaftalenTY 19998 Sjælden Sammy Beanie baby Bear Great Condition W/ Errors.Tush hologram tag, det kommer vi tilbage til). 

Men også fordi, det ikke siden Selvstyrets indførelse i Grønland i 2009 tidligere er sket, at en dansk regering kaster så betydelige summer efter en opgave, MNWT Pensioneret Ty Squealer Gris Beanie baby DOB: April 23, 1993som Grønland for længst selv har taget ansvaret for – uden chance for at få pengene tilbage.

hed legetøjs MMS531/6 Avengers 4 Hawk Eye handling Figur Collectable Normal Ver

Hovedpersonerne bag den dansk-grønlandske aftale: Social- og indenrigsminister Astrid Krag og Naallakkersuisoq for sociale anliggender Martha Abelsen

 Hvis vi medtænker aftalen fra 2017 mellem Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen, RETTIGHEDET UDEN FLAG BEANIE baby 4th Swing 3rd Tushformanden for Naalakkersuisut, det grønlandske landsstyre, om 180 mill kroner til oprydning på nedlagte amerikanske installationer i Grønland plus aftalen mellem de to fra 2018 om dansk indskudskapital og lån på i alt 1,6 mia. kroner til to nye grønlandske lufthavne plus 200 mill. i lånekapital til erhvervsudvikling, fritskrabes et tankevækkende nybrud i rigsfællesskabet – nu videreført af Mette Frederiksens regering.

Tendensen, der bekræftes af centrale kilder i både Nuuk og KøbenhavnHasbro WWWF Wrestling Road Warners Figur WWEE NEW unpende F/S, har krævet opgør med ellers fast cementerede dogmer i både Nuuk og København.  

I Danmark bryder politikerne med mange års fast politisk tænkning, der har betydet, at det årlige bloktilskud til Grønland ikke har kunne få følge af flere danske pengeTY Beanie baby Sjælden Prinsesse Diana Fundraiser Bear - MWMT Autentitic. I Selvstyreloven fra 2009 blev bloktilskuddet efter fire års seje forhandlinger med Grønland af flere grunde fastfrosset på et strengt afmålt, årligt beløb, hvorefter det logisk fulgte, mente man, Prinsesse diana hvid rose babyat Danmark ikke løbende kunne bevilge nye, store summer til Grønland. 

Dette danske dogme synes nu forladt. 

I stedet domineres Danmarks tilgang til Grønland af et stærkt ønske om et tættere samarbejde, der kan sikre et stærkere Grønland og rigsfællesskabets beståen, og det må gerne koste penge. McDonald 65533; 65533s Ty Beanie babyer - Sjælden w/ ErrorsTendensen var synlig før, men nu mærkbart forstærket efter Donalds Trumps tanker om et køb af Grønland. 

BEANIE TY BUDDY AP AUSSIEBEAR COREANA, KIWIANA, WIRABEAR, SINGABEAR, AI, SET- 6277etatm65369-Pensioneret

Foto fra DR-dokumentaren “Byen hvor børnene forsvinder” – om seksuelle overgreb på børn i Tasiilaq på Grønlands østkyst

I Grønland er opgøret med et andet dogme endnu i gang: Læg mærke tilTy Beanie babyer Bloom 10-år Og Ty Altid Bjørn at aftalen om børnene og aftalen om lufthavnene kun er landet efter dybe kontroverser i Nuuk. 

De danske penge til de to lufthavne sprængte den regerende koalition i Nuuk. Et af koalitionens partier, Naleraq, mente, Beanie baby:Snort with tags, PE Pellets Original 95at Danmark her fik lov at købe sig til fornyet magt i Grønland, og Naleraq meldte sig ud i protest.

På beslægtet facon skulle Kim Kielsens landsstyre i sommer igennem en alvorlig Ty Beanie baby Smoochy The Frø *Pensioned*RARE*ERRORS før man lod sig presse til at bede Danmark om ekstra hjælp til børnene. I en stund havde Kim Kielsens landsstyre et indædt flertal i Inatsisartut, det grønlandske parlament, imod sig, inklusive Kim Kielsens afgørende støtteparti, Demokraterne. Butanohana blød Ware legetøjs Kaishishishishishishishishishishishi Serie GokinzaursuOpgøret handler om selve magtdelingen med Danmark. 

De grønlandske politikere “hjemtog”, som det hedder, ansvaret for den socialvæsenet i Grønland allerede i 1980, og ledelsen i Nuuk bestemmer i dag selv suverænt de sociale indsatsers karakter,MWMT Ty Beanie babyer 65533; 65533;Spot 65533; 65533; Hund 2nd/1st general Hang tag RARE! budgetternes størrelse, de faglige prioriteringer osv. 

Her har Danmark formelt ingen indflydelse, ingen formel hjemmel til at blande sig, magtdelingen er nøje defineret ved lov — senest i Selvstyreloven fra 2009. 

Danmark yder sit indirekte bidrag gennem det årlige bloktilskud, der i dag ligger på cirka 3,6 mia. (som pristalsreguleres). Tilskuddet dækker cirka halvdelen af det offentliges udgifter i Grønland, men som rigsfællesskabet er skruet sammen, er pengene afkoblet fra magten. 

Naalakkersuisut, det grønlandske landsstyre, fordeler selv de 3,6 mia., og den politiske forståelse i Grønland er både blandt vælgerne og politikerne, at socialområdet og alle andre hjemtagne områder suverænt håndteres af Grønlands egne politiske ledere. Ty Beanie baby Chops the Lamb DOB 5-3-96 w/Errors PVC 1995 MWMT PensionedFor alle født i Grønland siden Hjemmestyret i 1979, har det været sådan så længe, de har levet. De folkevalgte grønlandske politikere opfattes som landets uantastede ledere, uanset at store dele af samfundets drift finansieres med danske penge.  

Det nye forlig på Christiansborg om de 80 millioner kroner til børnene smyger sig ind til dette grundelement i den politiske logik i Grønland, fordi det så tydeligt illustrerer Grønlands afhængighed af Danmarks faglige og økonomiske ressourcer og ovenikøbet varsler en fremtid,TY Beanie babyer Plush Rainbow The Chameleon 1997 Pensioned NEW w/tags hvor de grønlandske lederes autonomi måske udfordres yderligere. 

De grønlandske vælgere vil hurtigt bemærke den gryende accept både i Grønland og Danmark af nye, store danske merbevillingerARTFX DC UNIVERSE Batman REBIRTH 1/10 skala Malet fra Japan Holder tendensen, er vejen banet for fælles indsatser i Grønland, der for få år siden ville have været umulige, og i Danmark vil tilhængerne af et mere aktivistisk forsvar for rigsfællesskabet givetvis øjne nye muligheder. 

Omvendt vil den nye tendens bekymre en del tilhængerne af løsrivelse i Grønland. Nogle vil givetvis protestere, mens de mere pragmatiske vil forklare deres vælgere, at økonomisk og social fremgang i Grønland i deres optik er et skridt nærmere uafhængigheden – uanset2 Fred (1996) Ty Beanie Autentitic Sjælden § PVC Pensioneret dominant Best Christmas Gave, at det er Danmark, der betaler. 

Udmøntningen af satspuljeaftalen, der skal ske over tre år 2020-2023, indeholder følgelig en del potentielle kontroverser.

De 80 millioner skal virke inden for den politiske aftale, der blev indgået i oktober mellem den politisk ansvarlige i Grønland, Martha Abelsen, Naalakkersuisoq (landsstyremedlem) for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet, og social- og indenrigsminister Astrid Krag. 

Her blev det klart, at Martha Abelsen og hendes folk har gjort deres for at sikre, at magten over de sociale indsatser fortsat ligger i Nuuk. Erin the Bear McDonald's Ty Beanie baby Sjældne Error Ronald McDonald hus B1Aftalen hviler på den præmis,Q-Six Housh Iin No Oshigoto Job de una Servicio Comit 65533; 65533; Miembro: Ayane Etou 1 at “løsningsforslag og anbefalinger på sigt skal kunne løftes videre af selvstyret og de grønlandske kommuner inden for den gældende kompetencefordeling i rigsfællesskabet”.

Det er i tråd med den grønlandske grundopfattelse af, hvordan magtdelingen bør være, og med den politik, Martha Abelsen håndfast har fulgt fra begyndelsen, og som nu altså er fulgt med ind i satspuljeforliget. 

BEANIE TY BUDDY AP AUSSIEBEAR COREANA, KIWIANA, WIRABEAR, SINGABEAR, AI, SET- 6277etatm65369-Pensioneret

 Abelsen, der har årtiers personlig erfaring fra socialsektoren i Grønland, argumenterede tidligt for en “grønlandsk” indsats – her i en pressemeddelelse fra i sommer: 

“Naalakkersuisut er glade for den hjælp, som modtages fra Danmark, som styrker indsatserne på børne- og ungeområdet i Grønland.Ty Curly Beanie Bear Sjældne Mærke Errors-Origiinal, Suface- Black Eyes, Brown Nose Samarbejdet er netop meget brugbart, da løsningerne på de sociale problemer skal findes i Grønland, med udgangspunkt i den grønlandske kultur og samfund. Naalakkersuisut er interesserede i at fortsætte den bæredygtige udvikling af socialområdet. MCDONALDS Ty beanie baby ERIN sjældne DEN BEAR fejl på mærker 1993 OakbrookHjælpen fra Danmark har således karakter af hjælp til selvhjælp. De danske myndigheder har meget god forståelse for netop dette, hvilket bidrager til et godt samarbejde. Erfaringen er, at danske fagpersoner uden kendskab til grønlandske forhold kan løse nogle udfordringer på socialområdet på kort sigt, men når de forlader landet igen, så er problemerne ikke løst på længere sigt,” lød det. 

Det grønlandske understreges;RARE Nye Beanie babyer TY Mel Koala 10 Fejl og/eller Rarities Pensioneret rent danske input tolereres kun som midlertidige, men det er en svær balancegang: I øjeblikket høvler seks akut-udsendte danske socialrådgivere af på sagsbunkerne om sexovergreb og andet i Tasiilaq, to er i gang i Nuuk; en dansk familieterapeut og en psykolog sendes snart afsted; alt finansieret af de første 5,3 danske millioneBeanie baby 65533; 65533;Teddy- of Teal 65533; 65533; Ger/Kor, MWMT 65533; 65533; s- MQ, autentisk!r, der blev afsendt fra regeringen som akut-hjælp i september. 

De 80 millioner i det nye forlig skal nu udmøntes ved hjælp af en dansk-grønlandsk styregruppe, organiseret i et nyt, 1/6 DAMlegetøjS DAM 78030 U-2 mandlig figur modeller Dragon Polit Doll legetøj F kollektionmidlertidigt Grønlandssekretariat i Social- og Indenrigsministeriet i København, ledet af en medarbejder fra Indenrigsministeriet i samarbejde med en medarbejder fra Abelsens departement i Nuuk. 

Gruppen bemandes bl.a. med fuldtidsmedarbejdere også fra justits- og socialministeriet, Damlegetøjs x Coal hund ZP003 1/6 Scale Mindgam serie GRØNN SIX handling Figur Nyder samarbejder med grønlandske kolleger i Nuuk, mens folk fra andre danske ministeriet vil blive inddraget løbende. 

Lønnen til de danske embedsfolk betaler den danske regering oven i de 80 millioner til Grønland, og spørgsmålet om, hvem der reelt bestemmer, kompliceres yderligere af, at politi og domstole i Grønland, som ventes at få centrale roller i det fortsatte arbejde, HAF Jumborg 9 170 mm handling Figur NEW Evolution legetøj Japan Fra Japanstadig er dansk ansvarsområde.

Dansk Folkeparti har i nogle år hævdet, at Danmark burde genovertage magten over det sociale arbejde i Grønland, især af hensyn til børnene1/35 Cyber Hobby beutepanzer M4A2 75 Tank. DF’s præmis har været, at de grønlandske myndigheder ikke magter opgaven, som derfor bør sættes under statslig administration, præcis som det ville ske, hvis en dansk kommune svigtede. 

Abelsen-Krag-aftalen går formelt set langt uden om den løsning. Aftalen har i stedet karakter af et kommissorium for det dansk-grønlandske GrønlandssekretariatKotobukiya Sakura Kinomoto Cardcaptor Sakura ArtFXJ Statue, der har fået udpeget tre spor: Hvad kan der gøres for børnene?IN FLAMES X NEWSOIL 1/6 Sats of Soul of Tiger IFT-038 Generals Zhang Yide Figur Hvad skal man stille op med de voksne, som krænker og svigter, og endelig: Hvordan kan en fremtidig, forebyggende indsats se ud?

Alle relevante instanser, inklusive politiet, er inddraget. Arbejdet gælder udsatte børn i bredeste forstand, den er ikke udelukket fokuseret på den seksuelle vold, fordi fagfolkene mener, at sexovergrebene ikke er et isoleret fænomen. 

Tidsplanen er skarp: Inden nytår skal den første afrapportering falde, og inden sommer skal der ligge færdige, konkrete forslag til myndighedernes eksekvering.  

Ingen forestiller sig, at det bliver nemt.Ebbro 44768 Calsonic Skyline GT-R JGTC 1996\35;1 Sendai (Resin model) 1/43 skala Der findes ingen vedtagne forklaringer på, hvorfor Grønland oplever så voldsomt mange sexovergreb på børn; et fænomen, der også kendes fra det arktiske Canada. Ingen færdige løsningsmodeller findesAf Nendoroid The Legend of Zelda: Wind takt HD Zelda- style act Ver.Ikke-skala A, så det gode spørgsmål er nu, om det nye midlertidige sekretariat i Danmark efter årtiers indsatser i Grønland kan pege på noget, der vil være mere effektivt, langtidsholdbart og lokalt acceptabelt som modgift til det normsammenbrud i lommer af det grønlandske samfund, der ifølge fagfolkene ligger bag. Og om der politisk vilje til at gennemføre også de mere drastiske indgreb, Grønlandssekretariatet måtte foreslå? 

Der gælder som nævnt en fast befaling i Grønland om, at indsatserne bliver ”grønlandske” hed legetøjs TMS007 1/6 The Mandalorian Collectable 12''mandlig model handling Figur– i hvert fald på sigt, og i baggrunden vogter opmærksomme politikere. 

Men Astrid Krag har på regeringens vegne og i fin harmoni med det nye samarbejdsparadigme, omhyggeligt holdt døren åben for nye forhandlinger,1988 G1-TRANSFORMERS POWEERASTER DREADWANG 100% KOMPLETTE W/ INSTRUKTIONER ETC såfremt de 80 millioner ikke skulle være nok, hvilket kyndige iagttagere i Nuuk allerede tvivler stærkt på. 

Denne tekst blev først offentliggjort på Altinget.dk 26.11 2019


blog

BEANIE TY BUDDY AP AUSSIEBEAR COREANA, KIWIANA, WIRABEAR, SINGABEAR, AI, SET- 6277etatm65369-Pensioneret

september 20, 2019 • Af
Gerardus Mercator’s famous map from 1606 depicts the North Pole as a big mountain in the middle of an ocean surrounded by four parts of a non-existent continent.

Or do we owe the North Pole our respect and recognition, perhaps even our protection, for its part in the build-up of our civilization and intellectual wealth, so urgently needed in an age of climate change and other challenges?Square Enix stjerne Wars Variante Gioco Arti Kai Darth Vader Statuetta Nuova Da Does the North Pole belong to our common cultural heritage as a phenomena we must cherish, even as more entrepreneurial agents zoom in on the pole’s potential for fish, oil, gas and minerals (potential which is, by the way, still undocumented)?

Three nations, Russia, Canada and Denmark — with Greenland — all argue that  the rights to the ressources at the North Pole and the seabed surrounding it belong to them.Threeezero 1/6 Rambo III John Rambo 3Z0169 Ny kollektiv legetøjshandling All three have invested substantial time,TMNT årgang 1988 Shredder MOC 10 Back AFA 80 NM (LAST CHANCE!!! effort and finances in their quests to provide proof of ownership. Never before has any nation come this close to claiming ownership to the North Pole. Icebreakers, planes, submarines and scores of scientists have been mobilized, but throughout these campaigns the key question of how to understand the cultural, intellectual and historical value of the North Pole has been notably absent.

I know for sure that in Denmark, my own country, nobody at government level has so far aired any thinking on the subject, fighine slutfantasi X Remaster Play Arts Kai Yuna kompletand I am still to learn of any such contemplation within official circles in Moscow and Ottawa. Should any reader know of such, I would be pleased to receive notice.

The beginning of time

Luckily, those interested in the intricate issues of the intellectual and historical value of the North Pole now have easy access to passionate and expert assistance.Iron Studio Tony stjernek U. Mark I Mcu 10 Years 1/10 st Statue In a lucid new analysis of how the North Pole have inspired natural scientists, philosophers, cartographers and others from ancient Greece to our days,SIDE viser YDRE GRÆNSER O.B.I.T. Og manden, der aldrig blev født, satte sig på ny Michael Bravo, who is a scholar of the history of science and head of Circumpolar History and Public Policy Research at the Scott Polar Research Institute at University of Cambridge, lights a thrilling path in the dark.

In his recent book ”North Pole: Nature and Culture,” he deftly extinguishes any remaining doubts about the North Pole’s current cultural, historic and phenomenological significance:

“I offer the reader a way to understand why the North Pole truly matters to anyone who knows that our home, planet Earth, is a globe,” he writes.Kinu Nishimura kollektion Girl-fighting Sakura 1/6 Scale PVC Malet figur The North Pole, he finds, “has refracted our understanding of the planet on which we live and the quest to master or knowledge of who we are.”

“Spatially, when standing at the North Pole, every direction faces south. Temporally, the North Pole is timeless and has to this day no allocated longitude or time zone.Dengeki Senti Changeman Dx Chogokin Wechsel Robot Gc 27 Drache Pegasus 24 This is no coincidence: The North Pole can be thought of as the origin of time because all lines of longitude, which define time zones, pass through North Pole. Emperors and philosophers through the centuries have recognized the North Pole’s special significance as a point that defines global time, but is not itself subject to it,” Bravo writes and as I talk to him on the phone from Cambridge, he continues:

“Every frontier is a moving boundary, that has two sides. hed legetøjs 1/6 stjerne Wars VIII 8 Den sidste Jedi Luke Skywalker Deluxe Version MMS458So if economic national expansion is pushing on the northern frontier, what is it pushing against? That is a question for the present day, because the question of what pushes back against expansion, is also a question about the conditions on which we inhabit the Earth today,” he says.

“The North Pole and the Arctic is the temporal and spatial framework in which we understand our economic, geographical, cultural place in the world,” he says. ”So as nation states negotiate new national boundaries and rights to access resources, the North Pole reminds us that we live on a planet with limits. If we talk about going beyond the pole, it becomes a paradox, because you cannot go further than the North Pole. Real handling Heroes K-20 (japansk import) The idea of travelling ’beyond the Pole’ implies a space where the world is transformed. It leads us to understand our human limits in rather different terms.Phat Karakai Jozu No Tagaki-San: 1:7 Escala PVC Figua The North Pole shows us the limits of the world we inhabit, but it also challenges us to ask how is it that the world is made whole? How is this an inhabitable world? The North Pole, this placeless place, has been and remains integral to our understanding of our human condition and the way we are bounded to the surface of this planet,” he says.

At the heart of cosmos

In his book, Bravo explains how “for Greek and Arab astronomers, poles were at the heart of the architecture of the entire cosmos.”

I wish I had known earlier. In 2012, I learned of an entirely different approach. I was at the North Pole covering the Danish-Greenlandic attempts to secure proof that the Arctic seabed is irrefutably connected to the bedrock of Greenland and that the rights to the resources on the bottom should therefore belong to Greenland and indirectly to Denmark,For at elske Ru Trouble Darkness Yui Kotegawa 1/7 Pvc Figur NEW F/S Fra Japan which still holds sovereignty over Greenland. Travelling for weeks on an icebreakerFørste figur Statue Castlevania Simon Belmont, I was told that the North Pole has essentially of no value or significance in our time and age. It is, I learned at that time, basically an irrelevant spot in a bucket of water.

A group shot from the North Pole taken in the summer 2012, shows everyone on board the icebreaker that brought the Danish-Greenlandic LOMROG III expedition to the Arctic Ocean for collection of scientific evidence as part of efforts to prove that the seabed is solidly connected to Greenland. (Björn Eriksson / Swedish Polar Research Secretariat)

I know now from Michael Bravo’s book that the learned and wise in ancient Persia, Egypt, India and Greece were all deeply preoccupied with understanding the North Pole.DAMlegetøjS 1/6 Russisk MVD-SOBR Bobcat særlig Forces 78059 Soldier Mand Legetøj Or, more precisely, they were first and foremost preoccupied with the North Pole’s even more revered celestial sister, which they imagined as a fixed entity close to the pole star on the inner surface of the shell that encapsulated the universe. Beybade, Metal Fusion kamp Top, Legend Torch Aries;BB13 (125D)Our earth was the eternal and entirely still center of the universe; solidly positioned on the axis that ran from the celestial North Pole down through the North Pole of our planet.

“Any astrologer worth his salt was on the lookout for divine conjunctions of constellations and starsTakeda Shingen A.K.A. Tiger of Kai Exclusive Version 1:6 Figur by COO model, and omens or portents of dangers ahead. Hence the importance of the geographical North Pole came about first because of the celestial North Pole and its pole star, Sengoku Rance Uesugi Kenshin 1/7 Schwarz Tal Griffand our knowledge of the Earth’s grid of latitude and longitude was a projection derived from mapping the celestial realm,“ Bravo writes.

This text was first published on ArcticToday.com September 20  2019. It has been slightly edited for this blog.