Fødselsdato Mismatched 94 93 Tag Tush Nose Brown baby Beenie Ty Valentino Sjælden 6277etatm55662-Pensioneret

T S Facogudzilla Raides Igen Resin Cast Kit Countrack gudzilla 1955 blog

Fødselsdato Mismatched 94 93 Tag Tush Nose Brown baby Beenie Ty Valentino Sjælden 6277etatm55662-Pensioneret

november 25, 2019 • Af Sh Figarts Hard Boiler True Bone Carving Renewal Version Kamen Rider W
Sjælden Valentino Ty Beenie baby Brown Nose Tush Tag 93 Fødselsdato 94 Mismatched

¶ Pop kulture Shock Statue l master's univers Evil Lynn 1/4 ¶Onsdag i sidste uge afsatte Mette Frederiksens regeringen og alle folketingets partier undtagen Nye Borgerlige 80 millioner kroner til undsætning af de udsatte børn i Grønland.

Det er skelsættende på mindst to måder. 

For det første, fordi det forhåbentlig fører til mere effektiv assistance til børnene (også selvom sexovergrebene i Grønland er ikke nævnt direkte i forligsaftalenF/A-18C Hornet 1/72 Die Cast model Swiss Air Force NATO Tiger Mød 2016, det kommer vi tilbage til). 

Men også fordi, det ikke siden Selvstyrets indførelse i Grønland i 2009 tidligere er sket, at en dansk regering kaster så betydelige summer efter en opgave, transformators mesterværk mp-13 takara decepticon sound wave - lasernæb figursom Grønland for længst selv har taget ansvaret for – uden chance for at få pengene tilbage.

Asmesty legetøjs Frodo 1/6 Figur Lord of the Ring edition serie kollektion særlig

Hovedpersonerne bag den dansk-grønlandske aftale: Social- og indenrigsminister Astrid Krag og Naallakkersuisoq for sociale anliggender Martha Abelsen

 Hvis vi medtænker aftalen fra 2017 mellem Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen, Ming Dynasty legemeguard of kejser 1/6 mandlig handling Tal Black Red Full Set legetøjformanden for Naalakkersuisut, det grønlandske landsstyre, om 180 mill kroner til oprydning på nedlagte amerikanske installationer i Grønland plus aftalen mellem de to fra 2018 om dansk indskudskapital og lån på i alt 1,6 mia. kroner til to nye grønlandske lufthavne plus 200 mill. i lånekapital til erhvervsudvikling, fritskrabes et tankevækkende nybrud i rigsfællesskabet – nu videreført af Mette Frederiksens regering.

Tendensen, der bekræftes af centrale kilder i både Nuuk og KøbenhavnCofret en piere naturelle de rhodonit 6, har krævet opgør med ellers fast cementerede dogmer i både Nuuk og København.  

I Danmark bryder politikerne med mange års fast politisk tænkning, der har betydet, at det årlige bloktilskud til Grønland ikke har kunne få følge af flere danske pengeLUCOTTE: BRIGADE DE DE INTERVENCI 65533; 65533;N MOTORZADO BOMBEROS DE PAR 65533; 65533S EN 1900. I Selvstyreloven fra 2009 blev bloktilskuddet efter fire års seje forhandlinger med Grønland af flere grunde fastfrosset på et strengt afmålt, årligt beløb, hvorefter det logisk fulgte, mente man, DEL MED REDE HEROS 1 § 2 SET masse KOLLEKTIVE FIGURINE legetøj NIB SUPER SENTAI JAPAN F/Sat Danmark ikke løbende kunne bevilge nye, store summer til Grønland. 

Dette danske dogme synes nu forladt. 

I stedet domineres Danmarks tilgang til Grønland af et stærkt ønske om et tættere samarbejde, der kan sikre et stærkere Grønland og rigsfællesskabets beståen, og det må gerne koste penge. Freeing Kagamine Objetivo y Rin (Senbonzakura Versionses) PVC Set de figasTendensen var synlig før, men nu mærkbart forstærket efter Donalds Trumps tanker om et køb af Grønland. 

Fødselsdato Mismatched 94 93 Tag Tush Nose Brown baby Beenie Ty Valentino Sjælden 6277etatm55662-Pensioneret

Foto fra DR-dokumentaren “Byen hvor børnene forsvinder” – om seksuelle overgreb på børn i Tasiilaq på Grønlands østkyst

I Grønland er opgøret med et andet dogme endnu i gang: Læg mærke tilSentinel 12 Mechattrowego Mizuiro (Azzuro) 1/12 handling figur nuovo da Gippone at aftalen om børnene og aftalen om lufthavnene kun er landet efter dybe kontroverser i Nuuk. 

De danske penge til de to lufthavne sprængte den regerende koalition i Nuuk. Et af koalitionens partier, Naleraq, mente, Power Rangers Doubutsu Senti Zyuhger Zyuah Cube 456 DX zyuoh Wild Set F/S JPNat Danmark her fik lov at købe sig til fornyet magt i Grønland, og Naleraq meldte sig ud i protest.

På beslægtet facon skulle Kim Kielsens landsstyre i sommer igennem en alvorlig Sofubi kaiju Ultraman Er Back blød Vinyl Doll King Zaurus lii Anden Hånd 1993 før man lod sig presse til at bede Danmark om ekstra hjælp til børnene. I en stund havde Kim Kielsens landsstyre et indædt flertal i Inatsisartut, det grønlandske parlament, imod sig, inklusive Kim Kielsens afgørende støtteparti, Demokraterne. Sjæle af Chogokin Gx 41 Brave Radeen 4543112500809 Manga AnimeOpgøret handler om selve magtdelingen med Danmark. 

De grønlandske politikere “hjemtog”, som det hedder, ansvaret for den socialvæsenet i Grønland allerede i 1980, og ledelsen i Nuuk bestemmer i dag selv suverænt de sociale indsatsers karakter,Kenner Robo-Copter Vehicle (1988) MISB budgetternes størrelse, de faglige prioriteringer osv. 

Her har Danmark formelt ingen indflydelse, ingen formel hjemmel til at blande sig, magtdelingen er nøje defineret ved lov — senest i Selvstyreloven fra 2009. 

Danmark yder sit indirekte bidrag gennem det årlige bloktilskud, der i dag ligger på cirka 3,6 mia. (som pristalsreguleres). Tilskuddet dækker cirka halvdelen af det offentliges udgifter i Grønland, men som rigsfællesskabet er skruet sammen, er pengene afkoblet fra magten. 

Naalakkersuisut, det grønlandske landsstyre, fordeler selv de 3,6 mia., og den politiske forståelse i Grønland er både blandt vælgerne og politikerne, at socialområdet og alle andre hjemtagne områder suverænt håndteres af Grønlands egne politiske ledere. Film mesterstykke First Order Stormtrooper Kollektiv figur MMS428For alle født i Grønland siden Hjemmestyret i 1979, har det været sådan så længe, de har levet. De folkevalgte grønlandske politikere opfattes som landets uantastede ledere, uanset at store dele af samfundets drift finansieres med danske penge.  

Det nye forlig på Christiansborg om de 80 millioner kroner til børnene smyger sig ind til dette grundelement i den politiske logik i Grønland, fordi det så tydeligt illustrerer Grønlands afhængighed af Danmarks faglige og økonomiske ressourcer og ovenikøbet varsler en fremtid,ACI legetøjs 1/6 ACI31SP Oda Nobunaga u Suwahara Hiroyuki Nu AT101X hvor de grønlandske lederes autonomi måske udfordres yderligere. 

De grønlandske vælgere vil hurtigt bemærke den gryende accept både i Grønland og Danmark af nye, store danske merbevillingerThreea legetøjs Ashley træ Ap Uk Tk Search Tilintetgør 1/12 Holder tendensen, er vejen banet for fælles indsatser i Grønland, der for få år siden ville have været umulige, og i Danmark vil tilhængerne af et mere aktivistisk forsvar for rigsfællesskabet givetvis øjne nye muligheder. 

Omvendt vil den nye tendens bekymre en del tilhængerne af løsrivelse i Grønland. Nogle vil givetvis protestere, mens de mere pragmatiske vil forklare deres vælgere, at økonomisk og social fremgang i Grønland i deres optik er et skridt nærmere uafhængigheden – uansetPredator stor Red 18 65533; 65533; handling figur 1/4 Scale by NECA Ny, at det er Danmark, der betaler. 

Udmøntningen af satspuljeaftalen, der skal ske over tre år 2020-2023, indeholder følgelig en del potentielle kontroverser.

De 80 millioner skal virke inden for den politiske aftale, der blev indgået i oktober mellem den politisk ansvarlige i Grønland, Martha Abelsen, Naalakkersuisoq (landsstyremedlem) for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet, og social- og indenrigsminister Astrid Krag. 

Her blev det klart, at Martha Abelsen og hendes folk har gjort deres for at sikre, at magten over de sociale indsatser fortsat ligger i Nuuk. hed legetøjs MMS 432 Justice League Batman Taktical Batuit Version (Normal) NEWAftalen hviler på den præmis,Varan den utrolige 1958 Toho Vinyl figur af X- Plus US SELLER 08VXP01 at “løsningsforslag og anbefalinger på sigt skal kunne løftes videre af selvstyret og de grønlandske kommuner inden for den gældende kompetencefordeling i rigsfællesskabet”.

Det er i tråd med den grønlandske grundopfattelse af, hvordan magtdelingen bør være, og med den politik, Martha Abelsen håndfast har fulgt fra begyndelsen, og som nu altså er fulgt med ind i satspuljeforliget. 

Fødselsdato Mismatched 94 93 Tag Tush Nose Brown baby Beenie Ty Valentino Sjælden 6277etatm55662-Pensioneret

 Abelsen, der har årtiers personlig erfaring fra socialsektoren i Grønland, argumenterede tidligt for en “grønlandsk” indsats – her i en pressemeddelelse fra i sommer: 

“Naalakkersuisut er glade for den hjælp, som modtages fra Danmark, som styrker indsatserne på børne- og ungeområdet i Grønland.Politi N Crookes A.T.A.C. Armed Taktisk Assault Car Heavwell ATAC MISB AFA 85 Samarbejdet er netop meget brugbart, da løsningerne på de sociale problemer skal findes i Grønland, med udgangspunkt i den grønlandske kultur og samfund. Naalakkersuisut er interesserede i at fortsætte den bæredygtige udvikling af socialområdet. TRANSFORMERS Takara United E-hobby Decepticon og Autobot set Generationer MISB.Hjælpen fra Danmark har således karakter af hjælp til selvhjælp. De danske myndigheder har meget god forståelse for netop dette, hvilket bidrager til et godt samarbejde. Erfaringen er, at danske fagpersoner uden kendskab til grønlandske forhold kan løse nogle udfordringer på socialområdet på kort sigt, men når de forlader landet igen, så er problemerne ikke løst på længere sigt,” lød det. 

Det grønlandske understreges;stjerne Wars Legacy kollektion Millennium Falcon BMF stor Saga Original Trilogy 90% rent danske input tolereres kun som midlertidige, men det er en svær balancegang: I øjeblikket høvler seks akut-udsendte danske socialrådgivere af på sagsbunkerne om sexovergreb og andet i Tasiilaq, to er i gang i Nuuk; en dansk familieterapeut og en psykolog sendes snart afsted; alt finansieret af de første 5,3 danske millioneASMUS Legetøj 1/6 SkalThe Lord of the Ringes Saruman DELUXE Figur - NIBr, der blev afsendt fra regeringen som akut-hjælp i september. 

De 80 millioner i det nye forlig skal nu udmøntes ved hjælp af en dansk-grønlandsk styregruppe, organiseret i et nyt, Jack Sparrow Johnny Depp Pirates of the caribiske 1/6 fight model in Stockmidlertidigt Grønlandssekretariat i Social- og Indenrigsministeriet i København, ledet af en medarbejder fra Indenrigsministeriet i samarbejde med en medarbejder fra Abelsens departement i Nuuk. 

Gruppen bemandes bl.a. med fuldtidsmedarbejdere også fra justits- og socialministeriet, stjerne WARS Side Show Imperial Tie Fighter Pimasse Amerikanske Comic Moviesder samarbejder med grønlandske kolleger i Nuuk, mens folk fra andre danske ministeriet vil blive inddraget løbende. 

Lønnen til de danske embedsfolk betaler den danske regering oven i de 80 millioner til Grønland, og spørgsmålet om, hvem der reelt bestemmer, kompliceres yderligere af, at politi og domstole i Grønland, som ventes at få centrale roller i det fortsatte arbejde, hed legetøjS 1/6 MARVEL AVENGERS ININININININININITIATION AF MMMMS482 IRON SPIDER- MAN AKTION FIGUREstadig er dansk ansvarsområde.

Dansk Folkeparti har i nogle år hævdet, at Danmark burde genovertage magten over det sociale arbejde i Grønland, især af hensyn til børneneAlhamax Chunithm: Haruna Mishima PVC figur (1:7 Skale). DF’s præmis har været, at de grønlandske myndigheder ikke magter opgaven, som derfor bør sættes under statslig administration, præcis som det ville ske, hvis en dansk kommune svigtede. 

Abelsen-Krag-aftalen går formelt set langt uden om den løsning. Aftalen har i stedet karakter af et kommissorium for det dansk-grønlandske Grønlandssekretariatnuovo Film Capouloro Buio verden Thor Regolari Version 1/6 Statuetta hed legetøjs, der har fået udpeget tre spor: Hvad kan der gøres for børnene?ThreeZero 1/6 TMNT out of the Shadows - BEBOP handling figur 489705620630 Hvad skal man stille op med de voksne, som krænker og svigter, og endelig: Hvordan kan en fremtidig, forebyggende indsats se ud?

Alle relevante instanser, inklusive politiet, er inddraget. Arbejdet gælder udsatte børn i bredeste forstand, den er ikke udelukket fokuseret på den seksuelle vold, fordi fagfolkene mener, at sexovergrebene ikke er et isoleret fænomen. 

Tidsplanen er skarp: Inden nytår skal den første afrapportering falde, og inden sommer skal der ligge færdige, konkrete forslag til myndighedernes eksekvering.  

Ingen forestiller sig, at det bliver nemt.Min lille søster kan ikke være denne søde Kuroneko Shironeko Ver Der findes ingen vedtagne forklaringer på, hvorfor Grønland oplever så voldsomt mange sexovergreb på børn; et fænomen, der også kendes fra det arktiske Canada. Ingen færdige løsningsmodeller findesMax Factory Sword Art Online: Yuuki Figma handling figur, så det gode spørgsmål er nu, om det nye midlertidige sekretariat i Danmark efter årtiers indsatser i Grønland kan pege på noget, der vil være mere effektivt, langtidsholdbart og lokalt acceptabelt som modgift til det normsammenbrud i lommer af det grønlandske samfund, der ifølge fagfolkene ligger bag. Og om der politisk vilje til at gennemføre også de mere drastiske indgreb, Grønlandssekretariatet måtte foreslå? 

Der gælder som nævnt en fast befaling i Grønland om, at indsatserne bliver ”grønlandske” Arte Storm Ex Gokin Ritorno di Ultraman Tappetino Freccia 1 Veicolo handling– i hvert fald på sigt, og i baggrunden vogter opmærksomme politikere. 

Men Astrid Krag har på regeringens vegne og i fin harmoni med det nye samarbejdsparadigme, omhyggeligt holdt døren åben for nye forhandlinger,Dual pakke N 65533; 65533;137 Tal DID Anden Verdenskrig A80115S DID WWWll A80116 såfremt de 80 millioner ikke skulle være nok, hvilket kyndige iagttagere i Nuuk allerede tvivler stærkt på. 

Denne tekst blev først offentliggjort på Altinget.dk 26.11 2019


blog

Fødselsdato Mismatched 94 93 Tag Tush Nose Brown baby Beenie Ty Valentino Sjælden 6277etatm55662-Pensioneret

september 20, 2019 • Af
Gerardus Mercator’s famous map from 1606 depicts the North Pole as a big mountain in the middle of an ocean surrounded by four parts of a non-existent continent.

Or do we owe the North Pole our respect and recognition, perhaps even our protection, for its part in the build-up of our civilization and intellectual wealth, so urgently needed in an age of climate change and other challenges?16DOF Robo-Soul H3s Bip Robot 2 Leg Human Robot Aluminum Frame Kit med Servos Does the North Pole belong to our common cultural heritage as a phenomena we must cherish, even as more entrepreneurial agents zoom in on the pole’s potential for fish, oil, gas and minerals (potential which is, by the way, still undocumented)?

Three nations, Russia, Canada and Denmark — with Greenland — all argue that  the rights to the ressources at the North Pole and the seabed surrounding it belong to them.stjerne WARS FIGURE STORMTROOPER 35 CM SCALE 1:6 GUNNER hed legetøjS FØRSTE ORDER All three have invested substantial time,BNIB hed legetøjs Spiderman Advanced Suit...UK Seller effort and finances in their quests to provide proof of ownership. Never before has any nation come this close to claiming ownership to the North Pole. Icebreakers, planes, submarines and scores of scientists have been mobilized, but throughout these campaigns the key question of how to understand the cultural, intellectual and historical value of the North Pole has been notably absent.

I know for sure that in Denmark, my own country, nobody at government level has so far aired any thinking on the subject, årgang TRANSFORMERS G1 JAZZ 1984 PRE-RUB SIGN HASBRO 100% KOMPLETTEand I am still to learn of any such contemplation within official circles in Moscow and Ottawa. Should any reader know of such, I would be pleased to receive notice.

The beginning of time

Luckily, those interested in the intricate issues of the intellectual and historical value of the North Pole now have easy access to passionate and expert assistance.Skytube T2 Art Girls: White Odette &Black Odile PVC Figur (1:6 Scale) NEW In a lucid new analysis of how the North Pole have inspired natural scientists, philosophers, cartographers and others from ancient Greece to our days,hed legetøjs Marvel 1:6 T'Chaka Exclusive Black Panter 1/6 Scale figur Michael Bravo, who is a scholar of the history of science and head of Circumpolar History and Public Policy Research at the Scott Polar Research Institute at University of Cambridge, lights a thrilling path in the dark.

In his recent book ”North Pole: Nature and Culture,” he deftly extinguishes any remaining doubts about the North Pole’s current cultural, historic and phenomenological significance:

“I offer the reader a way to understand why the North Pole truly matters to anyone who knows that our home, planet Earth, is a globe,” he writes.Takara Transformers Masterplay MP36 MP- 36 Megatron 2.0 møntfigur The North Pole, he finds, “has refracted our understanding of the planet on which we live and the quest to master or knowledge of who we are.”

“Spatially, when standing at the North Pole, every direction faces south. Temporally, the North Pole is timeless and has to this day no allocated longitude or time zone.DART MALGUS stjerne Wars the Old Republic Sideshow Collectables Exclusive 1/6 This is no coincidence: The North Pole can be thought of as the origin of time because all lines of longitude, which define time zones, pass through North Pole. Emperors and philosophers through the centuries have recognized the North Pole’s special significance as a point that defines global time, but is not itself subject to it,” Bravo writes and as I talk to him on the phone from Cambridge, he continues:

“Every frontier is a moving boundary, that has two sides. handling figur Metal Gear Solid Peace Walker Slake kamp Dress 25 cm Spille Arts 1So if economic national expansion is pushing on the northern frontier, what is it pushing against? That is a question for the present day, because the question of what pushes back against expansion, is also a question about the conditions on which we inhabit the Earth today,” he says.

“The North Pole and the Arctic is the temporal and spatial framework in which we understand our economic, geographical, cultural place in the world,” he says. ”So as nation states negotiate new national boundaries and rights to access resources, the North Pole reminds us that we live on a planet with limits. If we talk about going beyond the pole, it becomes a paradox, because you cannot go further than the North Pole. Ho legetøjs MMS 481 ININININITIITY WAR CATAIN AMERICA (MORIE PROMOMOMO edition) I Hand USA The idea of travelling ’beyond the Pole’ implies a space where the world is transformed. It leads us to understand our human limits in rather different terms.Kæmpende Vipers regner alle ni Saturn test Virtua Fighter The North Pole shows us the limits of the world we inhabit, but it also challenges us to ask how is it that the world is made whole? How is this an inhabitable world? The North Pole, this placeless place, has been and remains integral to our understanding of our human condition and the way we are bounded to the surface of this planet,” he says.

At the heart of cosmos

In his book, Bravo explains how “for Greek and Arab astronomers, poles were at the heart of the architecture of the entire cosmos.”

I wish I had known earlier. In 2012, I learned of an entirely different approach. I was at the North Pole covering the Danish-Greenlandic attempts to secure proof that the Arctic seabed is irrefutably connected to the bedrock of Greenland and that the rights to the resources on the bottom should therefore belong to Greenland and indirectly to Denmark,G.I. Joe Crimson Cobra Kommandør SDCC Exklusiv Sixth Scale Figur Sideshow which still holds sovereignty over Greenland. Travelling for weeks on an icebreakerKærlighed Lev!Escuela Idol Festival - Nico Yazawa - Concci 65533; 65533;n Nishikino Valent 65533n;, I was told that the North Pole has essentially of no value or significance in our time and age. It is, I learned at that time, basically an irrelevant spot in a bucket of water.

A group shot from the North Pole taken in the summer 2012, shows everyone on board the icebreaker that brought the Danish-Greenlandic LOMROG III expedition to the Arctic Ocean for collection of scientific evidence as part of efforts to prove that the seabed is solidly connected to Greenland. (Björn Eriksson / Swedish Polar Research Secretariat)

I know now from Michael Bravo’s book that the learned and wise in ancient Persia, Egypt, India and Greece were all deeply preoccupied with understanding the North Pole.hed legetøjs 1/6 Iron Man 3 Coleconable busto Deluxe Conjunto de 8 Sideshow Or, more precisely, they were first and foremost preoccupied with the North Pole’s even more revered celestial sister, which they imagined as a fixed entity close to the pole star on the inner surface of the shell that encapsulated the universe. Sjæle af Chogokin GX-85 King Bremsning Malede ABS Die Cast PVC Movable figurerOur earth was the eternal and entirely still center of the universe; solidly positioned on the axis that ran from the celestial North Pole down through the North Pole of our planet.

“Any astrologer worth his salt was on the lookout for divine conjunctions of constellations and starsstjerne WARS - Chewbacca Movie Mastergroup 1/6 handling figur hed legetøjs MMS262, and omens or portents of dangers ahead. Hence the importance of the geographical North Pole came about first because of the celestial North Pole and its pole star, Nyt hed legetøjs 1/6 Black Panter T'CHAMA MMS487 EMSand our knowledge of the Earth’s grid of latitude and longitude was a projection derived from mapping the celestial realm,“ Bravo writes.

This text was first published on ArcticToday.com September 20  2019. It has been slightly edited for this blog.